Ποια είναι τα έξοδα λειτουργίας ενός κομμωτηρίου;

Αυτή η δημοσίευση διερευνά τα διαφορετικά έξοδα που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός κομμωτηρίου και τον τρόπο που μπορείτε να τα διαχειριστείτε για να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη.

Τα ακόλουθα τρία στοιχεία κόστους είναι σημαντικό να προσδιορίζονται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, προκειμένου να είναι δυνατός ο κατά προσέγγιση υπολογισμός του κύκλου εργασιών και των τρεχόντων εξόδων σας.

Έξοδα υλικών

Τα έξοδα αυτά συνδέονται με την αγορά των προϊόντων που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών στο κομμωτήριο καθώς και το διαθέσιμο απόθεμα προϊόντων σας για τη λιανική πώληση προϊόντων σε πελάτες.

Συνολικό κόστος
Όλα τα παρακάτω συγκαταλέγονται στο «συνολικό κόστος» του κομμωτηρίου σας. Όλα αυτά προκύπτουν και θα πρέπει να ελέγχονται σε τακτική βάση.

Απόσβεση, μικρό ταμείο, διαφήμιση, επισκευές και συντήρηση, εταιρικό αυτοκίνητο, ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο, νερό, απορρίμματα, τέλη αποχέτευσης, έξοδα ταξιδίου, τηλέφωνο, φαξ, Διαδίκτυο, ταχυδρομικά τέλη, ενοίκιο, έξοδα εργασίας, υλικά γραφείου, καθαριστικά είδη, έξοδα Η/Υ, εφημερίδες, περιοδικά, λογιστική, προώθηση, διακόσμηση κομμωτηρίου, περιοδικά του κλάδου, σεμινάρια, ασφάλιση, ασφάλιση εργοδότη, ασφάλιση αστικής ευθύνης κομμωτηρίου, χρεώσεις αποζημίωσης, τοπικοί φόροι επιχειρήσεων, φόροι τουρισμού, συμβουλευτική, πληρωμή εμπορικού επιμελητηρίου, επιδόματα εργαζομένων, έξοδα ταμειακής ροής, συσκευή ηλεκτρονικών πληρωμών, δάνειο ή/και τόκοι πίστωσης, δωρεές, ρούχα εργασίας κ.λπ.

Έξοδα εργαζομένων
Τα έξοδα αυτά αποτελούν συνήθως το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών λειτουργικών εξόδων και είναι δύσκολο να ελαττωθούν. Για να υπολογίσετε το σύνολο, λάβετε υπόψη τον ακαθάριστο μισθό κάθε εργαζομένου και προσθέστε τα έξοδα του εργοδότη για αυτόν (δηλ. τους φόρους εργοδότη και τα έξοδα κοινωνικής ασφάλισης για κάθε εργαζόμενο).

Ένα κοινό λάθος είναι να μην συμπεριλαμβάνονται οι απολαβές/αναλήψεις/μισθός του ιδιοκτήτη στο κόστος των εργαζομένων. Αν ο ιδιοκτήτης λαμβάνει χρήματα από την επιχείρηση, πρέπει να προστίθενται στο κόστος των εργαζομένων.

Η χρήση των παρακάτω υπολογιστικών εργαλείων σάς επιτρέπει να αξιολογήσετε γρήγορα τις βασικές οικονομικές πληροφορίες του κομμωτηρίου σας και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε αντίστοιχα την επιχειρηματική σας προσέγγιση.

Επιπλέον, η ASK Education προσφέρει ειδικά επιχειρηματικά σεμινάρια που θα σας βοηθήσουν να μεγιστοποιήσετε την επιτυχία του κομμωτηρίου σας.

περισσότερα ετικετών