ΔΉΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ

1. Γενικά


Η Henkel AG & Co. KGaA, εφεξής «Henkel», σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο κάθε προσώπου που επισκέπτεται τους ιστότοπούς μας. Τώρα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον τύπο δεδομένων που συλλέγει η Henkel και πώς χρησιμοποιούνται. Θα μάθετε επίσης πώς μπορείτε να ελέγχετε την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών και να κανονίζετε τη διαγραφή των εν λόγω αρχείων δεδομένων από τη Henkel. Τα δεδομένα συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων της χώρας στην οποία βρίσκεται το αρμόδιο τμήμα επεξεργασίας δεδομένων. Προβαίνουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια που απαιτείται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης.

 

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου δεν ισχύει για ιστότοπους στους οποίους η πρόσβαση πραγματοποιείται από υπερσυνδέσμους στους ιστότοπους της Henkel.

 

2. Συλλογή, χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων


Συλλέγουμε δεδομένα που αφορούν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο για σκοπούς επεξεργασίας και χρήσης, μόνο εφόσον οικειοθελώς αποφασίσετε να καταχωρίσετε τα δεδομένα ή δώσετε ρητά τη συναίνεσή σας για κάτι τέτοιο. Η ενέργειά σας αυτή συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους χρήσης.

 

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ορισμένα δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα στους διακομιστές μας, για λόγους διαχείρισης συστήματος ή για λόγους διεξαγωγής στατιστικών μετρήσεων ή δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν το όνομα του παρόχου υπηρεσίας διαδικτύου σας, σε ορισμένες περιπτώσεις τη διεύθυνση ΙΡ σας, την έκδοση του λογισμικού προγράμματος περιήγησής σας, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, τον ιστότοπο που χρησιμοποιείτε για να μας επισκεφθείτε, τους ιστότοπους που επισκέπτεστε ενώ είστε συνδεδεμένοι στον ιστότοπό μας και, εφόσον ισχύει, τυχόν όρους αναζήτησης που χρησιμοποιήσατε για να εντοπίσετε τον ιστότοπό μας. Ανάλογα με την περίπτωση, τα δεδομένα αυτά μπορεί να επιτρέψουν την εξαγωγή συμπερασμάτων για ορισμένους επισκέπτες του ιστότοπου. Ωστόσο, κανένα δεδομένο που αφορά συγκεκριμένο πρόσωπο δεν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο αυτό. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά έπειτα από την ανωνυμοποίησή τους. Αν η Henkel μεταβιβάσει δεδομένα σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, λαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία εγγυώνται ότι η μεταβίβασή τους πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με τις νομοθετικές ρυθμίσεις περί προστασίας των δεδομένων.

 

Αν θέσετε οικειοθελώς στη διάθεσή μας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δεν θα χρησιμοποιήσουμε, επεξεργαστούμε ή μεταβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα πέραν των ορίων που επιτρέπονται από τον νόμο ή καθορίζονται από εσάς στη δήλωση συναίνεσής σας. Επιπλέον, θα μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας μόνο εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε βάσει επίσημης ή δικαστικής εντολής.

 

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου θα δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα. Αυτό σας επιτρέπει να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύουμε και τον τρόπο συλλογής και χρήσης των εν λόγω δεδομένων.

 

3. Ασφάλεια


Η Henkel θα αποθηκεύει τα δεδομένα σας με ασφάλεια, και, ως εκ τούτου, θα λαμβάνει όλα τα προληπτικά μέτρα για να προστατεύσει τα δεδομένα σας από απώλεια, κατάχρηση ή αλλαγές. Οι συμβατικοί εταίροι της Henkel, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες σε εσάς για λογαριασμό της Henkel, υποχρεούνται βάσει σύμβασης να τηρούν το απόρρητο των εν λόγω δεδομένων και δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν για κανέναν άλλο σκοπό. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα είναι απαραίτητο να μεταφέρουμε τα ερωτήματά σας σε συνδεδεμένες εταιρείες της Henkel. Και σε αυτές τις περιπτώσεις τα δεδομένα σας θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά.

 

4. Προσωπικά δεδομένα παιδιών


Η Henkel δεν επιθυμεί να συλλέγει δεδομένα παιδιών ηλικίας κάτω των 14 ετών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, η Henkel θα επισημαίνει επισταμένως στα παιδιά, σε ένα κατάλληλο σημείο, το γεγονός ότι δεν πρέπει να αποστέλλουν προσωπικές πληροφορίες στη Henkel. Σε περίπτωση που οι γονείς ή άλλοι νόμιμοι κηδεμόνες ανακαλύψουν ότι τα παιδιά που βρίσκονται υπό την επίβλεψή τους διέθεσαν προσωπικές πληροφορίες στη Henkel, θα θέλαμε να επικοινωνήσουν μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση (βλ. όρο 7 κατωτέρω), ώστε να προβούμε ενδεχομένως σε διαγραφή των εν λόγω δεδομένων. Στη συνέχεια θα μεριμνήσουμε για την άμεση διαγραφή των εν λόγω δεδομένων.

 

5. Cookies


Για να διευκολύνουμε τον χρήστη των ιστότοπών μας και να συλλέξουμε δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε «cookies».

 

Τα cookies είναι μικρές μονάδες δεδομένων που αποθηκεύονται προσωρινά στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας, και τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες για εσάς και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό ενός μεμονωμένου χρήστη. Ένα cookie συχνά περιλαμβάνει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο είναι ένας ανώνυμος αριθμός (που δημιουργείται τυχαία) και αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Ορισμένα λήγουν μόλις αποσυνδεθείτε από τον ιστότοπό μας, ενώ άλλα παραμένουν στον υπολογιστή σας για μεγαλύτερο διάστημα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ποια cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο και πώς μπορείτε να εξαιρεθείτε από την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα Cookies.

 

6. Παρακολούθηση


Ο παρών ιστότοπος συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. («Google»). Τα cookies μπορεί να είναι ένα σύνολο στοιχείων, δηλαδή αρχεία κειμένων τοποθετημένα στον υπολογιστή σας, τα οποία επιτρέπουν στον ιστότοπο να αναλύει με ποιον τρόπο χρησιμοποιείται από τους χρήστες. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προφίλ χρηστών με ψευδώνυμο.

 

Χωρίς τη ρητή συναίνεση των χρηστών μας, τα δεδομένα που συλλέγονται από τις τεχνολογίες Google Analytics δεν χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό ενός επισκέπτη και δεν συναθροίζονται με κανένα άλλο προσωπικό δεδομένο για τον κάτοχο του ψευδωνύμου.

 

Οι πληροφορίες θα μεταβιβάζονται στην Google η οποία και θα τις αποθηκεύει σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διεύθυνση IP σας θα περικόπτεται εντός της περιοχής κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβαλλομένων μερών της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ολόκληρη η διεύθυνση ΙΡ θα μεταβιβάζεται πρώτα σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα περικόπτεται εκεί. Η ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων ΙΡ είναι ενεργοποιημένη στον παρόντα ιστότοπο.Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας για λόγους αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, συντάσσοντας αναφορές για τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους χειριστές του ιστότοπου και παρέχοντάς τους άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP την οποία φέρει το πρόγραμμα περιήγησής σας εντός του πλαισίου εφαρμογής του Google Analytics δεν θα συσχετίζεται με κανένα από τα δεδομένα που διατηρεί η Google.

 

Μπορείτε να αρνηθείτε τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Δεν αποδέχομαι την αποθήκευση δεδομένων

 

Για να εξαιρέσετε τη λειτουργία παρακολούθησης ιστού του Google Analytics από αυτόν τον ιστότοπο, ο ιστότοπος www.schwarzkopf-professional.com έχει τοποθετήσει ένα cookie εξαίρεσης. Η εξαίρεση αυτή ισχύει για 5 έτη ή έως ότου διαγράψετε το cookie. Το cookie έχει τοποθετηθεί για τον ονομαζόμενο τομέα, ανά πρόγραμμα περιήγησης και υπολογιστεί. Επομένως, αν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας από το σπίτι ή το γραφείο σας ή από διαφορετικά προγράμματα περιήγησης, θα πρέπει να μην αποδεχτείτε την αποθήκευση δεδομένων με κάθε συσκευή ή πρόγραμμα περιήγησης.

 

Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση του Google Analytics, με ισχύ για το μέλλον, κάνοντας λήψη και εγκατάσταση του πρόσθετου εργαλείου «Google Analytics Opt-out Browser» για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση ιστού μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google.

 

7. Οι Επιθυμίες και Απορίες σας / Υπεύθυνος Προστασίας δεδομένων


Τα αποθηκευμένα δεδομένα θα διαγράφονται από την Henkel κατά τη λήξη της νόμιμης ή συμβατικής περιόδου αρχειοθέτησης ή εάν η Henkel δεν επιθυμεί την περαιτέρω διατήρησή τους. Φυσικά μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή. Δικαιούστε επίσης ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συναίνεσή σας όσον αφορά τη χρήση ή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με μελλοντική ισχύ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν έχετε τυχόν άλλες επιθυμίες σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλείσθε να αποστείλετε email ή επιστολή στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας, κ. Frank Liebich, Henkelstraße 67, D 40191 Ντίσεντορφ, Γερμανία (email: datenschutz[at]henkel.com). Παρακαλείσθε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με τον ίδιο τρόπο εάν επιθυμείτε να μάθετε εάν έχουμε συλλέξει δεδομένα για εσάς και, στην περίπτωση αυτή, ποια είναι τα εν λόγω δεδομένα. Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να ικανοποιήσουμε άμεσα την επιθυμία σας.

 

8. Χρήση πρόσθετων εργαλείων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Ο ιστότοπος μπορεί να ενσωματώνει πρόσθετα εργαλεία από τα ακόλουθα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest και YouTube. Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτά παρέχονται από τις εταιρείες Facebook Inc., Instagram Inc., Twitter Inc., Pinterest Inc. και YouTube Inc. αντίστοιχα («πάροχοι»). Τα εν λόγω πρόσθετα εργαλεία μπορεί, συγκεκριμένα, να είναι το κουμπί «Like» ή «Share» του Facebook, το κουμπί «Tweet» του Twitter ή το κουμπί «Pin It» του Pinterest.

 

Για να αυξήσετε την προστασία που παρέχεται στα δεδομένα σας, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, αυτά τα πρόσθετα εργαλεία εφαρμόζονται ως «κουμπιά 2 κλικ». Αυτός ο τρόπος εφαρμογής διασφαλίζει ότι, κατά την επίσκεψη σε μια σελίδα από τον ιστότοπό μας, η οποία περιέχει τέτοιου είδους πρόσθετα εργαλεία, δεν συνδέεστε αυτόματα στους διακομιστές των παρόχων. Μόνο εάν ενεργοποιήσετε τα πρόσθετα εργαλεία, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο άδεια μεταβίβασης δεδομένων, το πρόγραμμα περιήγησης θα δημιουργήσει μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές των παρόχων. Το περιεχόμενο των διαφόρων πρόσθετων εργαλείων μεταβιβάζεται στη συνέχεια από τον σχετικό πάροχο απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη σας.

 

Το πρόσθετο εργαλείο ενημερώνει τον πάροχο σχετικά με τις σελίδες του ιστότοπου τις οποίες επισκεφθήκατε. Αν, κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας, συνδεθείτε στον λογαριασμό χρήστη του κοινωνικού δικτύου σας, ο πάροχος μπορεί να συνδυάσει τα ενδιαφέροντά σας, δηλ. τις πληροφορίες τις οποίες προσπελαύνετε στην ιστοσελίδα, με τον λογαριασμό χρήστη σας. Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του πρόσθετου εργαλείου (π.χ. κάνοντας κλικ στο κουμπί «Like», αφήνοντας κάποιο σχόλιο), οι πληροφορίες αυτές μεταβιβάζονται επίσης από το πρόγραμμα περιήγησης απευθείας στον πάροχο, ο οποίος και τις φυλάσσει.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση δεδομένων από τους παρόχους κοινωνικών δικτύων, καθώς και για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που σας παρέχονται για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να βρείτε στα συμβουλευτικά έγγραφα περί προστασίας δεδομένων/ιδιωτικού απορρήτου των παρόχων. Σας συμβουλεύουμε να μελετήσετε τα εξής:

Αν δεν θέλετε να επιτρέψετε στα κοινωνικά δίκτυα να μπορούν να συσχετίζουν την επίσκεψη στον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό χρήστη σας, θα πρέπει να αποσυνδέετε τον λογαριασμό χρήστη σας πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.