Αντιμετωπίστε τις Αλλεργικές Αντιδράσεις

Όλα τα προϊόντα που προσφέρουμε στους πελάτες μας έχουν υποβληθεί σε δοκιμές ασφαλείας και επιδόσεων και είναι συμβατά με την ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, όσο σχολαστικές και αν είναι οι δοκιμές ενός καλλυντικού, δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς η πιθανότητα αντιδράσεων λόγω ασυμβατότητας, όπως ο ερεθισμός του τριχωτού της κεφαλής ή ακόμη και οι αλλεργικές αντιδράσεις.


Ο όρος «αλλεργία» χρησιμοποιείται συχνά εσφαλμένα για να περιγράψει όλων των ειδών τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Υπάρχουν δύο ειδών ανεπιθύμητες ενέργειες: ερεθιστικές αντιδράσεις και αλλεργικές αντιδράσεις. Στην πραγματικότητα, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ του ερεθισμού από μια ουσία και της αλλεργίας σε αυτήν. Και τα δύο είδη ανεπιθύμητων ενεργειών μπορεί να είναι ενοχλητικά για εσάς και τους πελάτες σας, αλλά, αν μάθετε να εντοπίζετε έγκαιρα τα σημάδια και γνωρίζετε τι να κάνετε όταν εμφανιστούν τα συμπτώματα (όπως περιγράφεται στις επόμενες ενότητες), μπορείτε να πείσετε τον πελάτη σας ότι ενεργείτε με επαγγελματισμό. Το ιστολόγιο αυτό παρουσιάζει τις διαφορές μεταξύ αλλεργικών και ερεθιστικών αντιδράσεων, καθώς και τον τρόπο εντοπισμού και αντίδρασης σε αυτές, και υποδεικνύει διάφορες μεθόδους πρόληψης των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Αλλεργικές αντιδράσεις
Το αλλεργικό άτομο είναι «ευαισθητοποιημένο» σε μια συγκεκριμένη ουσία. Πρόκειται για επιμέρους αντίδραση. Η ευαισθητοποίηση διαρκεί για όλη τη ζωή του ατόμου. Τα συνήθη σημάδια περιλαμβάνουν, κοκκίνισμα, πρήξιμο, δημιουργία οιδημάτων (π.χ. στο πρόσωπο) και φαγούρα μάλλον παρά κάψιμο στο δέρμα. Ο χρόνος που μεσολαβεί από την εφαρμογή του προϊόντος μέχρι την έναρξη των συμπτωμάτων μπορεί να ποικίλλει από μερικά λεπτά («άμεση υπερευαισθησία») μέχρι και 1 έως 2 ημέρες («αλλεργία επαφής», π.χ. αντίδραση στο νικέλιο που περιέχουν ορισμένα μέταλλα). Οι αλλεργίες σε προϊόντα κομμωτηρίου είναι γενικά σπάνιες, αν λάβουμε υπόψη ότι τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται εκατομμύρια φορές κάθε μέρα. Εάν προκύψουν, οι περιπτώσεις αυτές αφορούν τη χρήση βαφών μαλλιών.

Οι ερεθιστικές αντιδράσεις είναι συνηθέστερες από τις αλλεργικές αντιδράσεις, αλλά και πάλι είναι αρκετά σπάνιες. Η ερεθιστική αντίδραση συμβαίνει στη διάρκεια της εφαρμογής ενός προϊόντος ή λίγο αργότερα. Τα συνήθη σημάδια μιας ερεθιστικής αντίδρασης είναι το κοκκίνισμα του δέρματος, που περιορίζεται στην περιοχή εφαρμογής του προϊόντος, και ένα αίσθημα καψίματος μάλλον παρά φαγούρας. Γενικά, οι αντιδράσεις αυτές εξαφανίζονται γρήγορα μετά τη διακοπή της χρήσης του προϊόντος που προκάλεσε το πρόβλημα.

Γενικές συμβουλές: Στο κομμωτήριό σας, είναι δυνατόν να εμφανιστούν συμπτώματα κρίσιμα ή ακόμη και απειλητικά για τη ζωή τα οποία δεν σχετίζονται με τη χρήση του προϊόντος. Παρακαλούμε να φροντίζετε να είναι εξοικειωμένοι όλοι οι υπάλληλοί σας με τις πρότυπες διαδικασίες πρώτων βοηθειών και με το σχετικό εξοπλισμό (αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης, κουτί πρώτων βοηθειών κ.λπ.).

Πρόληψη αλλεργικής αντίδρασης
Κατά την αρχική σας συζήτηση με τον πελάτη, ρωτήστε τον αν γνωρίζει ότι έχει αλλεργία ή αν έχει παρουσιάσει ποτέ στο παρελθόν αντιδράσεις σε καλλυντικά, σε χένα ή/και σε μόνιμα τατουάζ ή σε μόνιμο μεϊκάπ. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν περιοχές στο τριχωτό της κεφαλής που είναι ερεθισμένες ή έχουν υποστεί βλάβη και αποφύγετε τις υπηρεσίες χρώματος σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ο πελάτης θα πρέπει να κάνει τεστ αλλεργίας ή κάποια άλλη αξιολόγηση (ερωτηματολόγιο) πριν από τη χρήση κάθε προϊόντος. Αυτό ισχύει τόσο για νέους όσο και για παλαιούς πελάτες, καθώς οι άνθρωποι είναι δυνατό να αποκτήσουν αλλεργία σε μια ουσία με την πάροδο του χρόνου. Να θυμάστε ότι το τεστ αλλεργίας πρέπει να γίνει 48 ώρες πριν από τις υπηρεσίες χρώματος. Η διαδικασία αυτή μπορεί να αποτελεί ενόχληση, αλλά, αν εξηγηθεί σωστά, οι περισσότεροι πελάτες θα εκτιμήσουν τη φροντίδα και τον επαγγελματισμό σας. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η μη εμφάνιση αντιδράσεων στο τεστ αλλεργίας δεν αποτελεί εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει αλλεργική αντίδραση σε περίπτωση μελλοντικής βαφής των μαλλιών. Ωστόσο, το τεστ αυτό αποτελεί σημαντική προφύλαξη ασφαλείας. Παρακαλούμε να ενημερώνετε τον πελάτη ότι θα πρέπει να συμβουλευτεί γιατρό σε περίπτωση αμφιβολιών τόσο από τη μεριά σας όσο και από τη μεριά του πελάτη.

Πρέπει να συντάσσετε πάντα μια καρτέλα αρχείου για κάθε πελάτη στην οποία να καταγράφετε όλα τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με τις παραπάνω συστάσεις. Επιπλέον, πρέπει να καταγράφετε την ημερομηνία και τα αποτελέσματα του τεστ αλλεργίας ή οποιασδήποτε άλλης αξιολόγησης. Κατά περίπτωση, ζητήστε από τον πελάτη να υπογράψει για να επιβεβαιώσει ότι συζητήσατε μαζί του τα ζητήματα αυτά.

Προτείνουμε να καταγράφετε τα εξής στοιχεία:

  • την ημερομηνία των υπηρεσιών χρώματος
  • τις παλαιότερες αλλεργικές αντιδράσεις (προσωρινά τατουάζ από χένα, μεϊκάπ, βαφές μαλλιών)
  • την κατάσταση του τριχωτού της κεφαλής και των μαλλιών
  • την ημερομηνία και το αποτέλεσμα του τεστ αλλεργίας
  • το χρησιμοποιούμενο προϊόν (μάρκα, απόχρωση, κωδικός παρτίδας και αναλογία ανάμειξης)

Εντοπισμός αλλεργικών αντιδράσεων και αντίδραση σε αυτές
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε και ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης, ώστε να αποτελέσουν καθημερινή πρακτική για το κομμωτήριό σας. Σας συστήνουμε να τηρείτε μια καρτέλα πελάτη για να μπορείτε να τη συμβουλεύεστε στο μέλλον. Όταν χρησιμοποιείτε βαφές Schwarzkopf Professional, θα πρέπει πάντα να κάνετε μια συζήτηση σε επαγγελματικό επίπεδο με τον πελάτη σας.

Να χρησιμοποιείτε τις παραπάνω οδηγίες για να εντοπίζετε τις αντιδράσεις στο αρχικό τους στάδιο. Σε περίπτωση αντίδρασης, σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος και ξεπλύνετέ το από τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό. Μην ξανακάνετε βαφή και αποφύγετε τη χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων εάν τα συμπτώματα επιμένουν. Παραπέμψτε τον πελάτη αμέσως σε γιατρό ή δερματολόγο, εάν τα συμπτώματα δεν βελτιωθούν γρήγορα.

Να θυμάστε πάντα ότι πρέπει να καταγράφετε όλων των ειδών τα ανεπιθύμητα συμβάντα και να ενημερώνετε την Ομάδα Εξυπηρέτησης Επαγγελματικών Συνεργατών της εταιρίας μας για όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

περισσότερα ετικετών