Επιστροφή στα βασικά: Τι ακριβώς είναι το χρώμα?

Το χρώμα προέρχεται από το φως, συνεπώς προκειμένου να αντιληφθούμε το χρώμα πρέπει να υπάρχει πηγή φωτός. Το φυσικό φως προέρχεται από τον ήλιο και περιγράφεται ως καθαρό, λευκό φως. Όλες οι άλλες πηγές είναι κατασκευασμένες από τον άνθρωπο.

 

Το φως είναι στην πραγματικότητα ακτινοβολία υπό μορφή ηλεκτρομαγνητικών δονήσεων από τον ήλιο, παρόμοιων με τους ηχητικούς παλμούς που προέρχονται από ηχεία hi-fi. Το ανθρώπινο μάτι καταγράφει αυτά τα κύματα ενέργειας και ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται αυτή την πληροφορία ως χρώμα. 

 

Μπορούμε να αντιληφθούμε περιορισμένο εύρος αυτών των δονήσεων, γνωστώ ως ορατό φάσμα φωτός, μήκους κύματος 400 – 700 νανόμετρων. Το γνωστό ηλεκτρομαγνητικό φάσμα κυμαίνεται από 0,01 ή λιγότερα νανόμετρα στο ένα άκρο της κλίμακας (ακτίνες γάμμα) έως 0,1 ή περισσότερα νανόμετρα στο άλλο άκρο (ραδιοκύματα).

 

Το αποτέλεσμα της διάθλασης του λευκού φωτός μέσα από πρίσμα

Αν μια δέσμη λευκού φωτός διέλθει μέσα από πρίσμα, προκύπτει ένα φάσμα διαφορετικών χρωμάτων που περιλαμβάνει τα εξής χρώματα: κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, λ και βιολέ. Αυτό είναι το ορατό φάσμα φωτός, όπως το αντιλαμβανόμαστε. Κάθε ένα από αυτά τα χρώματα έχει το δικό του μήκος κύματος, που κυμαίνεται από 400 έως 700 νανόμετρα.

 

Το αποτέλεσμα της διάθλασης του λευκού φωτός μέσα από πρίσμα

Το πρίσμα διαθλά το φως, με αποτέλεσμα το λευκό φως να χωρίζεται στα επιμέρους στοιχεία από τα οποία αποτελείται. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με το ουράνιο τόξο: όταν βρέχει, οι σταγόνες του νερού στον αέρα διαθλούν τις ακτίνες του ηλιακού φωτός και η καμπύλη της Γης δημιουργεί το τοξωτό σχήμα που όλοι γνωρίζουμε.

 

Χρώμα και χρωστικοί παράγοντες

Το φως μπορεί να επηρεαστεί από δύο σημαντικούς κανόνες της φύσης, το προσθετικό και το αφαιρετικό χρώμα. Το προσθετικό χρώμα είναι απλούστατα χρώμα που παράγεται από πηγές φωτός, για παράδειγμα απευθείας από τον ήλιο ή έναν λαμπτήρα. Όταν, όμως, το φως έρχεται σε επαφή με ένα αντικείμενο, επηρεάζεται από τις ιδιότητές του ή τους χρωστικούς του παράγοντες. Τα χρωστικά πιγμέντα στα μαλλιά αποτελούν έναν χρωστικό παράγοντα.

 

Ατομική δομή

Τελικά, η ποσότητα του φωτός που αντανακλάται και απορροφάται επηρεάζεται από την ατομική ή μοριακή δομή του αντικειμένου. Το μόριο αποτελείται από έναν ορισμένο αριθμό ατόμων, τα οποία κινούνται διαρκώς σε έναν «διαμοριακό χώρο». Η κίνηση αυτή λέγεται κίνηση Brown.

Αυτές οι κινήσεις Brown μοιάζουν με την κίνηση του φωτός. Αν η συχνότητα των δονήσεων είναι παρόμοια ή συγχρονισμένη, το κύμα φωτός αντανακλάται. Αν η συχνότητα των δονήσεων δεν είναι παρόμοια, το κύμα φωτός απορροφάται.

 

Σύνολο προβληματισμού
συνολική Απορρόφηση

Η επίδραση του φωτός σε μαύρη ή λευκή επιφάνεια

Έτσι εξηγείται γιατί ο ήλιος ζεσταίνει εύκολα τα μαύρα αντικείμενα. Οι μαύρες επιφάνειες απορροφούν όλα τα κύματα φωτός και αυτή η επιπλέον ενέργεια θερμαίνει το υλικό, ενώ τα λευκά αντικείμενα αντανακλούν το ηλιακό φως, επομένως απορροφούν μικρότερη ποσότητα ενέργειας.

 

περισσότερα ετικετών