ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Για να προοδεύσετε στον χώρο της κομμωτικής, χρειάζεστε επιχειρηματικό μυαλό

 

Οι δεξιότητες κομμωτικής από μόνες τους δεν καθορίζουν την επιτυχία ενός κομμωτηρίου. Η ASK Business διαθέτει ειδικές γνώσεις επάνω στη λειτουργία των κομμωτηρίων και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης, τη δόμηση και τη διατήρηση ομάδων, την οικονομική διαχείριση, τις στρατηγικές μάρκετινγκ και τους πελάτες.