ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πάροχος υπηρεσίας


Henkel AG & Co. KGaA
εκπροσωπούμενη από τον ομόρρυθμο εταίρο της:
Henkel Management AG, εκπροσωπούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο:
Carsten Knobel (Πρόεδρος), Marco Swoboda, Sylvie Nicol, Jan-Dirk Auris, Bruno Piacenza, Wolfgang König
Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου: Δρ. Simone Bagel-Trah


Καταστατική έδρα


Henkelstrasse 67
40589 Ντίσελντορφ, Γερμανία


Ταχυδρομική διεύθυνση


40191 Ντίσελντορφ, Γερμανία


Τηλέφωνο


0049-211-797-0


Εμπορικό μητρώο


Πρωτοδικείο του Ντίσελντορφ: HRB 4724


ΑΦΜ


DE 11 94 29 301


Διεύθυνση email


skp.greece[at]henkel.com