Μεσα Στο Shaping Futures
Δείτε το πλήρες ντοκιμαντέρ...

Μεσα Στο Shaping Futures

Επεισόδιο 1 – Οι Χώρες

Μεσα Στο Shaping Futures

Επεισόδιο 2 – Ο Κύκλος των Συνεργατών μας

Μεσα Στο Shaping Futures

Επεισόδιο 3 – Οι Σπουδαστές μας

Μεσα Στο Shaping Futures

Επεισόδιο 4 – Το τέλος και η Νέα Αρχή